19
0

Vi deltok på NITOs tariffkonferanse! Spennende temaer og mange gode diskusjoner. Godt å få truffet mange tillitsvalgtkolleger! Her er vi med våre kolleger fra Lovisenberg, Ahus og Vestre Viken Bærum sykehus! #mittnito #nitoous #tariffkonferanse2016 #tillitsvalgt @nitonorge

Comments list


NITO Oslo universitetssykehus 's medias list:

Please wait.. data is loading.